SORUMLULUK REDDİ VE YÜKÜMLÜLÜĞÜN KISITLANMASI

İnternet Sitesini/Hizmetleri kullanma riski size aittir. İnternet Sitesi ve Hizmetler, herhangi bir temsil veya doğrulama yapılmadan ve tatminkâr düzeyde kalite, özel bir amaca uygunluk, ihlal etmeme, uyumluluk, güvenlik ve doğruluk garantileri dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, açık veya zımni herhangi bir şekilde garanti verilmeden "OLDUĞU GİBİ" veya "MEVCUT OLAN ŞEKİLDE" sağlanmaktadır.

TFC, yasaların izin verdiği ölçüde, İnternet Sitesinin/Hizmetlerin kullanımı ile bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir dolaylı veya nihai (iş, fırsat, veri, kar kaybını içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan) kayıp veya zarardan yükümlü olmayacaktır.

TFC, İnternet Sitesi veya Hizmetlerin gereksinimlerinizi karşılayacağına, İçeriklerin doğru ve güvenilir olacağına, İnternet Sitesi veya Hizmetlerin işletiminin kesintisiz ya da hatasız olacağına, hataların düzeltileceğine ya da İnternet Sitesi veya Hizmetlerin ya da bunları sunan sunucuların virüslerden veya zararlı ve yıkıcı olabilecek diğer şeylerden arınmış olacağına dair hiçbir  garanti vermemektedir.

Bu Hükümler ve Koşullarda bahsi geçen hiçbir şey, TFC’nin ihmali nedeniyle ortaya çıkabilecek ölüm veya kişisel yaralanmalara ilişkin TFC’nin yükümlülüklerini hariç kılacak veya sınırlayacak şekilde yorumlanmayacaktır.

Bu Hükümler ve Koşullarda bahsi geçen hiçbir şey bir tüketici olarak yasal haklarınızı etkilemeyecektir.